Thursday, 30/03/2023 | 02:40
Hotline: 0983838155   Online Support:

Service

Dịch vụ khác

Đo kiểm , đánh giá tình trạng động cơ trung thế 1080 Kw - 6,6 Kv.

Friday, 11/08/2017, 13:29 GMT+7

Vihem 2 thực hiện đo kiểm online tại hiện trường nhằm xác định các dấu hiệu hư hỏng sớm của động cơ trung thế 1080 Kw - 6,6 Kv .

1. Đo , phân tích chất lượng điện năng .

2. Đo , phân tích rung động .

3. Chụp và phân tích ảnh nhiệt .

4. Đo , phân tích các thông số hoạt động và tầm soát các dấu hiệu hư hỏng sớm.

Vihem 2 thực hiện đo kiểm online tại hiện trường nhằm xác định các dấu hiệu hư hỏng sớm của động cơ trung thế 1080 Kw - 6,6 Kv .

1. Đo , phân tích chất lượng điện năng .

2. Đo , phân tích rung động .

3. Chụp và phân tích ảnh nhiệt .

4. Đo , phân tích các thông số hoạt động và tầm soát các dấu hiệu hư hỏng sớm.


Written : admin

Other service :


Search date :   from   to