Thứ hai, 28/05/2018 | 09:41
Hotline: 0983838155   Hỗ trợ trực tuyến:

DỊCH VỤ

Hnh_bo_dng_1

Bảo dưỡng 03 động cơ trung thế cho Nhà Máy Đạm Cà Mau

 Bảo dưỡng 03 động cơ điện trung thế Nhà Máy Đạm Cà Mau


Hnh_bo_dng_1_2

DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG MOTOR TRUNG THẾ

VIHEM 2 cung cấp dịch vụ bảo dưỡng motor trung thế gồm:

- Bảo dưỡng định kỳ : dựa trên giờ làm việc tương đương để bảo dưỡng theo nội dung từ Level 1-4.

- Bảo dưỡng dựa trên tình trạng thiết bị : Đo kiểm - đánh giá tình trạng - xác định nội dung bảo dưỡng - lập phương án và tiến độ - thực hiện bảo dưỡng - đo kiểm đánh giá sau bảo dưỡng - lập báo cáo bảo dưỡng.