Giải pháp ESCO điện mặt trời áp mái.


1. Khách hàng cung cấp mái , mặt bằng lắp đặt hệ thống.

2. Khách hàng cam kết tiêu thụ 100% sản lượng điện từ hệ thống phát ra.

3. VIHEM 2 bỏ vốn đầu tư , triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái .

4. VIHEM 2 cho khách hàng thuê lại hệ thống để khai thác phát điện và sử dụng.

5. VIHEM 2 chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì hệ thống.

6. Chi phí thuê tính theo giá trị sản lượng điện do hệ thống phát ra.


Còn hàng

Bình luận