Hồ Sơ Năng Lực Công ty CP Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari 2

  • 10/2019
  • 841

Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari 2 là Công ty thành viên của Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari được thành lập từ năm 1978. Cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết kế, công nghệ ban đầu do Chính phủ Hungari viện trợ với trang thiết bị đồng bộ chuyên thiết kế, chế tạo các loại động cơ điện xoay chiều phục vụ cho nhu cầu của toàn bộ ngành kinh tế quốc dân và xuất khẩu.

Quý khách vui lòng nhập thông tin dưới đây, tài liệu sẽ được chuyển trực tiếp đến email của quý khách trong vòng 24h

 

Bình luận