Bảo trì theo tình trạng


Căn cứ vào tình trạng động cơ điện (motor điện) từ kết quả Dịch vụ quản lý tình trạng động cơ điện ( motor điện) , VIHEM 2 lập đầu bài kỹ thuật & kế hoạch bảo trì sau đó thống nhất với khách hàng . Vihem 2 thực hiện bảo trì theo kế hoạch đã thống nhất , tiếp tục quản lý tình trạng để phát hiện sớm những dấu hiệu hư hỏng sớm.


Còn hàng

Bình luận