Sửa chữa động cơ điện


Sửa chữa khắc phục , phục hồi tình trạng hoạt động của động cơ căn cứ vào loại hình hư hỏng , mức độ hư hỏng , nguyên nhân hư hỏng để xác định nội dung công việc với mục tiêu phục hồi động cơ về trạng thái hoạt động với hiệu suất và chất lượng đảm bảo .


Còn hàng

Bình luận