Việt Nam Hungary - Đối tác hoàn hảo về động cơ điện và các giải pháp tiết kiệm điện.

Sự lựa chọn đem đến cho quý khách An toàn - Bền bỉ - Hiệu quả trong các giải pháp về động cơ điện giúp nâng cao hiệu quả sản suất .

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH - PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Lịch sử hình thành :

   Năm 1978 : Chính phủ Hungary viện trợ và hỗ trợ Việt Nam xây dựng , vận hành nhà máy sản xuất động cơ điện Việt Nam Hungary với mục tiêu chủ động thiết kế - chế tạo động cơ điện phục vụ cho phát triển công nghiệp trong nước và xuất khẩu .

   Năm 2000 : Thành lập chi nhánh Miền Nam.

   Năm 2008 : CN Miền Nam chuyển đổi thành công ty Việt Nam Hungary 2 theo hình thức công ty mẹ - con.

   Năm 2018 : Công ty Việt Nam Hungary 2 tách ra khỏi công ty mẹ , hoạt động độc lập và đổi tên thành Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam Hungary với sản phẩm chủ lực là dịch vụ quản lý tình trạng - bảo trì - tiết kiệm điện năng cho động cơ điện.

 Phương hướng phát triển  :

  Kế thừa Văn hóa -Truyền thống - Năng lực quý báu trong hơn 40 năm thiết kế - chế tạo động cơ điện , công ty Việt Nam Hungary tiếp nối phát triển các dịch vụ bảo dưỡng - sửa chữa chất lượng cao đem lại giá trị đáp ứng nhu cầu vận hành An toàn - Hiệu quả động cơ điện trong sản xuất của khách hàng .

  Dịch vụ do chứng tôi cung cấp giúp khách hàng : Nâng cao độ tin cậy của thiết bị - Nâng cao độ An toàn trong vận hành thiết bị - Nâng cao năng suất - Nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường - Giảm chi phí vận hành , bảo dưỡng , dừng máy ngoài kế hoạch...

  Chúng tôi cùng kiến tạo môi trường thuận lợi để cán bộ công nhân viên học tập - rèn luyện - nâng cao năng lực chuyên môn , phát triển toàn vẹn để tạo giá trị cao nhất cho khách hàng , đối tác , đồng nghiệp , cộng đồng và môi trường. 

   Việt Nam - Hungary phấn đấu là đơn vị bảo trì động cơ điện tốt nhất tại Việt Nam . Là đối tác đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng thông qua các dự án bảo trì động cơ điện - dự án tiết kiệm điện năng -Hỗ trợ tư vấn Lựa chọn , Quản lý tình trạng , Bảo trì động cơ điện và Nâng cao hiệu quả sử dụng điện .